โรงเรียนวัดสุขไพรวัน จังหวัดระยอง (Sukpriwan School)

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน จังหวัดระยอง (Sukpriwan School)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 12:52, ชม: 902 ครั้ง

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน (Sukpriwan School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสุขไพรวัน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 69 หญิง 65 รวม 134 ห้อง 4
ประถมศึกษา ชาย 192 หญิง 196 รวม 388 ห้อง 13
มัธยมต้น ชาย 126 หญิง 122 รวม 248 ห้อง 7
รวมทั้งหมด ชาย 387 หญิง 383 รวม 770 ห้อง 24

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสุขไพรวัน
จำนวน ชาย 7 คน หญิง 23 คน รวมทั้งหมด 30 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายณรงค์ วิริยะกิจ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวณภัทรศนัญท์ เจนการ

 

รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธรณ์พัฒน์ รัตนานุสรณ์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสุขไพรวัน
ที่อยู่โรงเรียนวัดสุขไพรวัน หมู่ที่ 8 บ้านสุขไพรวัน ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 0806453285
โทรสาร : 038806078
อีเมล์ : adspwschool@gmail.comล
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนวัดสุขไพรวัน สพป.ระยอง เขต 2

โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดสุขไพรวัน

ตราโรงเรียนวัดสุขไพรวัน

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ