โรงเรียนวัดชากมะกรูด จังหวัดระยอง (chakmakrud school)

โรงเรียนวัดชากมะกรูด จังหวัดระยอง (chakmakrud school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 12:41, ชม: 575 ครั้ง

โรงเรียนวัดชากมะกรูด(chakmakrud school)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดชากมะกรูด
ก่อนประถมศึกษา ชาย 14 หญิง 13 รวม 27 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 57 หญิง 58 รวม 115 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 71 หญิง 71 รวม 142 ห้อง 8

ข้อมูลครู/บุคลากรโรงเรียนวัดชากมะกรูด
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายบัญชา ดีทน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลสุนทรภู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 13 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากมะกรูด
ที่อยู่โรงเรียนวัดชากมะกรูด หมู่ที่ 3 ถนนสุนทรภู่ บ้านชากมะกรูด ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110
โทรศัพท์ : 038-657464
websice : data.bopp-obec.info

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ