โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ จังหวัดระยอง (banklongpamai school)

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ จังหวัดระยอง (banklongpamai school)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 01/10/2014, 10:52, ชม: 702 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ 

(banklongpamai school)

โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 2

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
ก่อนประถมศึกษา ชาย 21 หญิง 27 รวม 48 ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 59 หญิง 71 รวม 130 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 42 หญิง 33 รวม 75 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 122 หญิง 131 รวม 253 ห้อง 12

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 17 คน รวมทั้งหมด 22 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นายศักดา สรรเสริญ

เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล-มัธยมต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :11 สิงหาคม 2520
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : แกลงบูรพา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กระแสบนระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กม.

 

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองป่าไม้
ที่อยู่โรงเรียนบ้านคลองป่าไม้ หมู่ที่6 บ้านคลองป่าไม้ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21110
โทรศัพท์ : 038-010074
เว็บไซต์ : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียน บ้านเนินไม้หอม

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ