โรงเรียนวัดชากผักกูด จังหวัดระยอง (Watchakpakkood School)

โรงเรียนวัดชากผักกูด จังหวัดระยอง (Watchakpakkood School)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 19:51, ชม: 875 ครั้ง

 โรงเรียนวัดชากผักกูด

(Watchakpakkood School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดชากผักกูด
ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 21 รวม 47 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 77 หญิง 62 รวม 139 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 103 หญิง 83 รวม 186 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดชากผักกูด
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชากผักกูด ชำนาญการพิเศษ นายวัลลภ นิมิปาล

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2500
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : นิคมพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

โรงเรียนวัดชากผักกูด 2

โรงเรียนวัดชากผักกูด

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากผักกูด
ที่อยู่โรงเรียนวัดชากผักกูด หมู่ที่ 5 บ้านชากผักกูด ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21180
โทรศัพท์ : 038-897522
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ