โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 (nikomsangtonengjangwatrayong1 school)

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 (nikomsangtonengjangwatrayong1 school)

หมวดหมู่: อำเภอนิคมพัฒนา, 30/09/2014, 14:19, ชม: 1,679 ครั้ง

โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1 

(nikomsangtonengjangwatrayong1 school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

วิสัยทัศน์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
โรงเรียนนิคมฯ ๑ มุ่งสร้างนักเรียนให้มีคุณธรรมใฝ่เรียนรู้ มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ก้าวไกลสู่คุณภาพสากล

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ก่อนประถมศึกษา ชาย 126 หญิง 112 รวม 238 ห้อง 8
ประถมศึกษา ชาย 510 หญิง 502 รวม 1012 ห้อง 30
รวมทั้งหมด ชาย 636 หญิง 614 รวม 1250 ห้อง 38

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
จำนวน ชาย 9 คน หญิง 29 คน รวมทั้งหมด 38 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอำนวย ศิริแพทย์

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : นิคมพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลมาบข่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 1 กม.
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2442

โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1

 

Print

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 1
ที่อยู่ หมู่ที่ 2 บ้านก.ม.12 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21180
โทรศัพท์ : 038-636150
โทรสาร : 038-636240
อีเมล์ : nikom0001@hotmail.com
เว็บไซต์ : http://www.nkr1.ac.th
facebook : โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 1

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ