โรงเรียนบ้านปากแพรก จังหวัดระยอง (BANPAKPRAEK SCHOOL)

โรงเรียนบ้านปากแพรก จังหวัดระยอง (BANPAKPRAEK SCHOOL)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 30/09/2014, 1:55, ชม: 1,257 ครั้ง

โรงเรียนบ้านปากแพรก

(BANPAKPRAEK SCHOOL)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านปากแพรก
ก่อนประถมศึกษา ชาย 29 หญิง 18 รวม 47 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 106 หญิง 113 รวม219 ห้อง 10
มัธยมต้น ชาย 59 หญิง 58 รวม 117 ห้อง5
รวมทั้งหมด ชาย 17 หญิง 21 รวม 38 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านปากแพรก
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 10 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายอรุณ เพชรรัตน์

ระดับที่เปิดสอน : ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : พ.ศ.2490
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ละหาร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 35 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านปากแพรก
ที่อยู่โรงเรียนบ้านปากแพรก หมู่ที่ 1 ถนน3138 บ้านปากแพรก ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-032079
โทรสาร : 038-032079
อีเมล์ : banpak@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ