โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง  (Banhuayphrab School)

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง (Banhuayphrab School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 23:44, ชม: 1,353 ครั้ง

โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 

(Banhuayphrab School) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 77 หญิง 80 รวม 157 ห้อง 6
ประถมศึกษา ชาย 319 หญิง 269 รวม 588 ห้อง 18
รวมทั้งหมด ชาย 369 หญิง 349 รวม 745 ห้อง 24

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยปราบ
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 9 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายศิริพงษ์ เสาวภา

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 9 มิ.ย. 2504
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ปลวกแดง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาบยางพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 20 กม

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านห้วยปราบ

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านห้วยปราบ
ที่อยู่โรงเรียนบ้านห้วยปราบ หมู่ที่ 4บ้านบ้านห้วยปราบ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21140
โทรศัพท์ : 038-891089
โทรสาร : 038891089
อีเมล์ : anucha.bhp@gmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook : BHP School

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ