โรงเรียนบ้านมาบเตย จังหวัดระยอง (Banmapteoy School)

โรงเรียนบ้านมาบเตย จังหวัดระยอง (Banmapteoy School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 23:15, ชม: 913 ครั้ง

โรงเรียนบ้านมาบเตย ( Banmapteoy School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านมาบเตย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 36 หญิง 30 รวม 66 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 59 หญิง 41 รวม 100 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 95 หญิง 71 รวม 166 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านมาบเตย
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 4 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสรณ์พัฒน์ ปถมอำพนธ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : มาบยางพร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 59 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 5 กม.

โรงเรียนบ้านมาบเตย2

โรงเรียนบ้านมาบเตย

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านมาบเตย
ที่อยู่โรงเรียนบ้านมาบเตย หมู่ที่ 1บ้านมาบเตย ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21140
โทรศัพท์ : 038-659180
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ