โรงเรียนบ้านหนองบอน จังหวัดระยอง  (Bannongbon School)

โรงเรียนบ้านหนองบอน จังหวัดระยอง (Bannongbon School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 22:22, ชม: 873 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองบอน  

(Bannongbon School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านหนองบอน
โรงเรียนบ้านหนองบอน ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐๘ หมู่ที่ ๒ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๖ เป็นสาขาของโรงเรียนบริษัทน้ำตาลตะวันออก และได้รับอนุมัติเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๒๖ เปิดทำการสอน ๒ ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา และระดับประถมศึกษา โรงเรียนมีพื้นที่ ๑๔ ไร่ ๓ งาน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบอน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 5 หญิง 6 รวม 11 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 95 หญิง 75 รวม 170 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 100 หญิง 81 รวม 181 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองบอน
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 8 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางสาวอังศวีร์ สวนิตจำเรียง

โรงเรียนบ้านหนองบอน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองบอน
ที่อยู่ 301 หมู่ 1 ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-010014
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ