โรงเรียนบ้านคลองกรำ จังหวัดระยอง (Bankhlongkram School)

โรงเรียนบ้านคลองกรำ จังหวัดระยอง (Bankhlongkram School)

หมวดหมู่: อำเภอปลวกแดง, 29/09/2014, 21:10, ชม: 930 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองกรำ 

(Bankhlongkram School)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกรำ
ก่อนประถมศึกษา ชาย 35 หญิง 32 รวม 67 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย74 หญิง 75 รวม 149 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 109 หญิง 107 รวม 216 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองกรำ
จำนวน ชาย 3 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสมยศ ชื่นอารมณ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาสิทธิ์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองกรำ
โรงเรียนบ้านคลองกรำ หมู่ที่ 1 บ้านคลองกรำ ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140
โทรศัพท์ : 038-010067
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ