โรงเรียนบ้านคลองขนุน จังหวัดระยอง (Banklongkhanun School)

โรงเรียนบ้านคลองขนุน จังหวัดระยอง (Banklongkhanun School)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 12:21, ชม: 891 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองขนุน (Banklongkhanun School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองขนุน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 29 หญิง 15 รวม 44 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 86 หญิง 71 รวม 157 ห้อง 6
มัธยมต้น ชาย 52 หญิง 47 รวม 99 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 167 หญิง 133 รวม 300 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองขนุน
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 16 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบป่าหวาย นายสถิต วงษ์พิทักษ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2504
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ค่ายพระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 19 กม.

โรงเรียนบ้านคลองขนุน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองขนุน

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านคลองขนุน
ที่อยู่ หมู่ที่ 8 บ้านคลองขนุน ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21120
โทรศัพท์ : 038-947801
โทรสาร : 038947801
website : data.bopp-obec.info
Facebook : โรงเรียนบ้านคลองขนุน ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ