โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ จังหวัดระยอง (banhinkong school)

โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์ จังหวัดระยอง (banhinkong school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 29/09/2014, 10:49, ชม: 1,352 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
สุขภาพดี มีความรู้ คู่คุณธรรม มีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ปญญา โลกสมิ ปชโชโต
ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ก่อนประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 10 รวม 22 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 39 หญิง 22 รวม 61 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 51 หญิง 32 รวม 83 ห้อง 8

 

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 7 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายวินัย ศรีทอง

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11 พฤษภาคม 2514
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : พระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : หนองบัว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 29 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์

โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์
ที่อยู่ หมู่ที่ 11 บ้านบ้านหินโค้ง ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์21120
โทรศัพท์ : 038-010022
อีเมล์ : banhinkong@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนบ้านหินโค่งประชานุเคราะห์

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ