โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จังหวัดระยอง (Bannongsaphan School)

โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จังหวัดระยอง (Bannongsaphan School)

หมวดหมู่: , 27/09/2014, 15:11, ชม: 696 ครั้ง

โรงเรียนบ้านหนองสะพาน 

(Bannongsaphan School)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองสะพาน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 8 รวม 19 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 32 หญิง 27 รวม 59 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 43 หญิง 35 รวม 78 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านหนองสะพาน
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 6 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายนพดล แสนผูก

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 13 กันยายน 2510
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มบ้านค่าย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : อบต.หนองตะพาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

โรงเรียนบ้านหนองสะพาน

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านหนองสะพาน

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านหนองสะพาน
ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองตะพาน ตำบล หนองตะพาน อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21120
โทรศัพท์ : 038-010055
website : data.bopp-obec.info
facebook :โรงเรียนบ้านหนองสะพาน จ.ระยอง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ