โรงเรียนบ้านเขาหวาย จังหวัดระยอง (bankhaowai school)

โรงเรียนบ้านเขาหวาย จังหวัดระยอง (bankhaowai school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 13:33, ชม: 816 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเขาหวาย (bankhaowai school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนบ้านเขาหวาย
โรงเรียนบ้านเขาหวาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2516 เดิมชื่อโรงเรียนวัดหนองพะวา (สาขาเขาหวาย) มีพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่ 3 งาน 28 ตารางวา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง ห่างจาก ถนนทางหลวงหมายเลข 3471 ประมาณ 3 กิโลเมตร ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2526 โดยยกฐานะเป็นเอกเทศ ชื่อ “โรงเรียนบ้านเขาหวาย” เปิดสอนตั้งแต่อนุบาลปีที่ 1 อนุบาล 2 จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านเขาหวาย
โรงเรียนบ้านเขาหวาย ยิ้มไหว้ทักทาย มุ่งหมายวิชาการ บนพื้นฐานความพอเพียง

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเขาหวาย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 11 หญิง 10 รวม 21 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 33 หญิง 36 รวม 69 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 44 หญิง 46 รวม 90 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขาหวาย
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 7 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายโกศล ทองเปลว

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 01/04/2526
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : พระเจ้าตาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : บางบุตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 32 กม.

โรงเรียนบ้านเขาหวาย

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขาหวาย
ตั้งอยู่ หมู่ที่ 7 ตำบล บางบุตร อำเภอ บ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-010026
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ