โรงเรียนวัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง (WATBANKAO SCHPPL)

โรงเรียนวัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง (WATBANKAO SCHPPL)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านค่าย, 27/09/2014, 2:33, ชม: 972 ครั้ง

โรงเรียนวัดบ้านเก่า (WATBANKAO SCHPPL)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดบ้านเก่า
ก่อนประถมศึกษา ชาย 5 หญิง 14 รวม 19 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 25 หญิง 29 รวม 54 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 30 หญิง 43 รวม 73 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดบ้านเก่า
จำนวน ชาย 0 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 6 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางปนิมล สุดถนอม
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 16 มกราคม 2476
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตาขัน

 

ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดบ้านเก่า
ที่อยู่ :หมู่ที่ 2 บ้านบ้านเก่า ตำบล :ตาขัน อำเภอ :บ้านค่าย จังหวัด :ระยอง รหัสไปรษณีย์ :21120
โทรศัพท์ : 038-873306
โทรสาร : 038-873306
website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนวัดบ้านเก่า จังหวัดระยอง 

 

โรงเรียนวัดบ้านเก่า

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดบ้านเก่า

ตราโรงเรียนวัดบ้านเก่า

 

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ