โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน จังหวัดระยอง (watsamnakkaton  school)

โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน จังหวัดระยอง (watsamnakkaton school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 22:48, ชม: 1,546 ครั้ง

โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 

(watsamnakkaton school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
ก่อนประถมศึกษา ชาย 34 หญิง 26 รวม 60 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 92 หญิง 56 รวม 148 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 126 หญิง 82 รวม 208 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
จำนวน ชาย 4 คน หญิง 6 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายปรีดี รัชนีพันธ์

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 12/4/2519
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : บ้านฉางพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : สำนักท้อน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง สพป.นค. 2: 40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 10 กม.

โรงเรียน วัดสำนักกะท้อน

 

โรงเรียน วัดสำนักกะท้อน 2

 

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน

ตราโรงเรียน วัดสำนักกะท้อน

 

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสำนักกะท้อน
25/5 หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21120
โทรศัพท์ : 038-963358
โทรสาร : 038963358
website : data.bopp-obec.info
facebook : โรงเรียน วัดสำนักกะท้อน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ