โรงเรียนวัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง (somboon school)

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม จังหวัดระยอง (somboon school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 22:14, ชม: 901 ครั้ง

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม (somboon school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ประวัติโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
โรงเรียน วัดสมบูรณาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลสำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัดระยอง มีพื้นที่จำนวน 17 ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ.2478 อาคารต่างๆ ปัจจุบันมีอาคารเรียน 2 หลัง 18 ห้องเรียน และอาคารประกอบกิจกรรมต่างๆ อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง ห้องน้ำ 3 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง
ปัจจุบันโรงเรียน วัดสมบูรณาราม มีนักเรียนทั้งสิ้น 184 คน จำแนกเป็นชาย 99 คน หญิง 85 คน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2556) มีข้าราชการครู จำนวน 8 คน แยกเป็นชาย 2 คน หญิง 6 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน ครูภาษาถิ่น ..-… คน และครูพี่เลี้ยง…-…. คน โดยมีนางกุลยา ยิ้มแย้ม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
ก่อนประถมศึกษา ชาย 30 หญิง 20 รวม 50 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 62 หญิง 56 รวม 118 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 92 หญิง 76 รวม 168 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางกุลยา ยิ้มแย้ม

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม2

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดสมบูรณาราม

โรงเรียนวัดสมบูรณาราม

 

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดสมบูรณาราม
หมู่ที่ 6 ถนนรพช.สระแก้ว-สำนักท้อน บ้านเขาคลอก ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038-963060
โทรสาร : 038963572
อีเมล์ : somboon00002@hotmail.com
website : www.somboon.com

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ