โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง (banklongsai school)

โรงเรียนบ้านคลองทราย จังหวัดระยอง (banklongsai school)

หมวดหมู่: อำเภอบ้านฉาง, 26/09/2014, 12:40, ชม: 804 ครั้ง

โรงเรียนบ้านคลองทราย (banklongsai school)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาระยอง เขต 1

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองทราย
ก่อนประถมศึกษา ชาย 25 หญิง 16 รวม 41 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 80 หญิง 66 รวม 146 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 105 หญิง 82 รวม 187 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านคลองทราย
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 10 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายธัญญา อินทศร

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 11 กันยายน 2515
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 12 กม.

โรงเรียนบ้านคลองทราย
หมู่ที่ 7 ถนนพลา-บ้านฉาง บ้านคลองทราย ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130
โทรศัพท์ : 038-630033
โทรสาร : 038630033
อีเมล์ : Klongsai402@hotmail.com
website : data.bopp-obec.info

โรงเรียนบ้านคลองทราย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองทราย

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านคลองทราย

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ