โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดระยอง Wathuaypong School

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดระยอง Wathuaypong School

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 23/09/2014, 12:26, ชม: 2,347 ครั้ง

โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) Wathuaypong School

ประวัติโรงเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดห้วยโป่ง( จันทร์ราษฎร์บำรุง ) ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ก่อตั้งเมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2478เดิมอาศัยศาลาวัดเป็นสถานที่เรียน มีนายกรุด ทิพนาค ดำรงตำแหน่ง ครูใหญ่คนแรก และพระอธิการจันทร์ เป็นผู้อุปการะพ.ศ. ๒๕๐๐ “เจ้าอธิการจันทร์ ประเสริฐ” เจ้าอาวาสวัดห้วยโป่งได้ร่วมกับราษฎรก่อสร้างอาคารหลังใหม่แล้วย้าย มาก่อตั้งในที่ที่ปัจจุบัน เริ่มเข้าเรียนเมื่อ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๐๒ได้ขนานนามว่า โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้งบประมาณจัดทำเพดาน และกั้นฝา ประจำห้องอีกเป็นจำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท กับค่าแรงที่ประชาชนบริจาคร่วมกัน ในการก่อสร้างคิดเป็นจำนวนเงิน ๕,๐๐๐ บาท รวมเป็นค่าก่อสร้างทั้งสิ้นจำนวน ๙๔,๓๕๓ บาท การก่อสร้างเสร็จสิ้นสมบูรณืในปีนี้เอง สำหรับการจัดชั้นเรียนนั้นเริ่มแรก เปิดเรียนชั้นประถมปีที่ ๑ ก่อนแล้วเลื่อนเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒,๓,และ๔ ในปี พ.ศ ต่อๆมาตามลำดับ

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
ภายในปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดห้วยโป่ง มุ่งสู่โรงเรียนชั้นนำ ใช้นวัตกรรมที่ทันสมัย มีกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย ใส่ใจคุณธรรม น้อมนำความพอเพียง

คติธรรมประจำโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 146 หญิง 152 รวม 472 ห้อง 8
ประถมศึกษา ชาย 472 หญิง 474 รวม 946 ห้อง 24
มัธยมต้น ชาย 275 หญิง 203 รวม 478 ห้อง 12
รวมทั้งหมด ชาย 893 หญิง 829 รวม 1722 ห้อง 44

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
จำนวน ชาย 14 คน หญิง 65 คน รวมทั้งหมด 79 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายโอฬาร บุญมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสาวกาญจนา ทองคำ

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)
ที่อยู่ : บ้านห้วยโป่ง(เทศบาล) ตำบล : ห้วยโป่ง อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21150
โทรศัพท์ : 038-691894
โทรสาร : 038691894
อีเมล์ : whp_2555@hotmail.com
website : http://202.143.190.116/schoolweb/whp/
Facebook : โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ