โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล) จังหวัดระยอง (Watnamkhok school)

โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล) จังหวัดระยอง (Watnamkhok school)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 23/09/2014, 1:40, ชม: 1,040 ครั้ง

โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล) 

(Watnamkhok school)

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 42 หญิง 32 รวม 74 ห้อง 3
ประถมศึกษา ชาย 141 หญิง 107 รวม 248 ห้อง 8
รวมทั้งหมด ชาย 183 หญิง 139 รวม 322 ห้อง 11

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 11 คน รวมทั้งหมด 12 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายประพาส เล็กโล่ง

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ตากสิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : น้ำคอก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 7 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)
ที่อยู่ : หมู่ที่ 1 บ้านน้ำคอก ตำบล : น้ำคอก อำเภอ : เมืองระยอง จังหวัด : ระยอง รหัสไปรษณีย์ : 21000
โทรศัพท์ : 038-873274
โทรสาร : 038873274
อีเมล์ : Watnamkhokschool@gmail.com

website : data.bopp-obec.info
Facebook :โรงเรียนวัดน้ำคอก

โรงเรียนวัดน้ำคอก

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดน้ำคอก (ราษฎร์อนุกูล)

 

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ