โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง (Watchaklukya School)

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า จังหวัดระยอง (Watchaklukya School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 12:01, ชม: 1,196 ครั้ง

โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 

(Watchaklukya School)

ประวัติโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้าตั้งอยู่ หมู่ทื่ 2 ต. ห้วยโป่ง อ. เมือง จ. ระยอง เดิมอาศัยศาลาวัดชากลูกหญ้าเป็นที่เรียน เปิดสอนครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 มีครู 2 คนนักเรียน 40 คน นายประสิทธิ์ สุขเจริญ เป็นครูใหญ่ ต่อมาเมื่อวันที่ 3 พฤศภาคม พ.ศ. 2504 ได้สร้างอาคารเรียนแบบอาคารวันครู ขึ้น 1 หลัง ใต้ถุนสูง 1 เมตร ตัวอาคาร ยาว 43 เมตร จำนวน 5 ห้องเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการอนุมัติจัดสรรงบประมาณหมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างจำนวน 100,000 บาท และเงินสมทบจากผู้มีจิตศรัทธา บริจาคสร้างอาคารวันครูอีก 50,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2504 ต่อมาได้งบประมาณก่อสร้างเพิ่มเติมอาคาร หลังนี้อีก 4 ห้องเรียนด้วยงบประมาณ 160,000 บาท เมื่อสร้างเสร็จ มีจำนวน 9 ห้องเรียน (ปัจจุบันได้รื้อถอนแล้ว)
พ.ศ. 2514 ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 จำนวน 4 ห้องเรียน งบประมาณ 224,000 บาท และได้งบประมาณ ต่อเติม ชั้นล่าง 4 ห้องเรียน เมื่อ พ.ศ. 2519 เป็นเงิน 100,000 บาท
พ.ศ. 2539 วันที่ 23 ก.ค. 2539 ได้สร้างอาคารเรียนอนุบาล 1 หลัง จำนวน 3 ห้องเรียน เป็นอาคารเรียนชั้นเดียวกว้าง 8 เมตร ยาว 29 เมตร สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2540 งบประมาณ 1,047,000 บาท โยพระครูประดิษฐ์สารคุณ เจ้าอาวาสวัดชากลูกหญ้า เป็นประธานดำเนินการ คณะกรรมการโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาจัดเงินสมทบอีก 100,000 บาท ทำพิธีเปิดอาคารเมื่อวันทื่ 18 เมษายน 2540
พ.ศ. 2551 ได้ก่อสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารโครงสร้าง คลส. 3 ชั้น 15 ห้องเรียน ขนาดกว้าง 9.40 เมตร ยาว 48 เมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบจ. ระยอง เป็นเงิน 7,700,000 บาท
พ.ศ. 2552 ได้ก่อสร้างเรือนพยามบาล ข้างอาคารเรียนหลังใหม่ ได้รับงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน 458,000 บาท
พ.ศ. 2553 ก่อสร้างรั้ว และป้ายโรงเรียน โดยงบประมาณโรงไฟฟ้า เป็นจำนวนเงิน 1,700,000 บาท
– ก่อสร้างส้วม 4 ที่นั่ง งบประมาณจาก สพฐ. เป็นจำนวนเงิน 352,000 บาท
– ปรับปรุงห้องวิทยาศาสตร์ งบประมาณจาก อบจ. เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท
– ปรับปรุงห้องสมุด งบประมาณจาก SCG เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท
– ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณจาก อบจ. เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท
– ปูกระเบื้องอาคารเอนกประสงค์ งบประมาณชุมชนหนองหวายโสม

โรงเรียนชากลูกหญ้า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนชากลูกหญ้า

 

คำขวัญประจำโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
เรียนดี มีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
สุวิชาโน ภํ โหติ ( ผู้รู้ดี เป็นผู้เจริญ )

สีประจำโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
สีเขียว – ขาว

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
ก่อนประถมศึกษา ชาย 82 หญิง 69 รวม 151 ห้อง 6
ประถมศึกษา ชาย 214 หญิง 200 รวม 414 ห้อง 12
รวมทั้งหมด ชาย 296 หญิง 269 รวม 565 ห้อง 18

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 13 คน รวมทั้งหมด 15 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายสนอง เพ็ชรฉกรรจ์

โอกาสและข้อจำกัดของโรงเรียนบ้านชากลูกหญ้า
โรงเรียนบ้านชากลูกหญ้าอยู่ในชุมชนเมือง ทั้งเทศบาลเมืองมาบตาพุด และนิคมอุตสาหกรรมมีแหล่งเรียนรู้ ด้านอุตสาหกรรม ด้านวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว โรงเรียนอยู่ในเขตวัดชากลูกหญ้า ทำให้ได้รับการสนับสนุนและดูแลกำลังทรัพย์ การใช้สถานที่ในการ่วมกิจกรรมศาสนา ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนย้ายถิ่นมาทำงาน มีอัตราการย้ายบ่อย นักเรียนมีพื้นฐานการเรียนไม่ดีนัก โรงเรียนมีโอกาสในด้านการระดมทรัพยากร และการสนับสนุนจากชุมชนด้วยดีทุกด้าน แต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรที่ขาดแคลนอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาตนเองไม่ค่อยชัดเจนนัก ทำให้การทำงานเป็นไปตามกำหนด เกิดจากข้อจำกัดด้านศักยภาพบุคลากรโรงเรียน

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 20 พฤษภาคม 2494
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : กลุ่มศรีเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลเมืองมาบตาพุด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดชากลูกหญ้า
ที่อยู่ : หมู่ที่ 0 บ้านชากลูกหญ้า(เทศบาล) ตำบล ห้วยโป่ งอำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยองรหัสไปรษณีย์ 21150
โทรศัพท์ : 038-687556
โทรสาร : 038687556
อีเมล์ : [email protected]
เว็บไซต์ : http://202.143.190.116/schoolweb/chaklukya
facebook : โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ