โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง จังหวัดระยอง (Watkhaosamphaothong School)

โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง จังหวัดระยอง (Watkhaosamphaothong School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 11:38, ชม: 598 ครั้ง

โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง 

(Watkhaosamphaothong School)

ประวัติโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง มีที่ดิน 4 ไร่ 3 งาน 94.9 ตารางวา ซึ่งนายจำรัส จันทร์พิทักษ์ เป็นผู้มอบให้ โดยบันทึกมอบเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2508 โดยมีนายจำรัส เอี่ยมรอด ปลัดอำเภอโท อำเภอเมืองระยองเป็นประธานในสมัยนั้นมี นายเจริญ รัตตานนท์ เป็นศึกษาธิการอำเภอเมืองระยอง เปิดครั้งแรกมีจำนวนนักเรียน 42 คนครู 1 คน คือนายประชุม ธรรมสุนทร เป็นครูใหญ่คนแรก ใช้ศาลาการเปรียญวัดเขาสำเภาทองเป็นอาคารเรียนชั่วคราว โดยมีพระครูโอภาสบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเขาสำเภาทอง เจ้ารองเจ้าคณะจังหวัดเมืองระยอง เป็นองค์อุปการะโรงเรียนมาตลอดจนถึงปัจจุบัน มีประธานกรรมการศึกษาชื่อนายสมบูรณ์ แสงเมฆ ตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

วิสัยทัศน์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
นักเรียนมีคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สุขภาพแข็งแรง เป็นคนดี มีความเก่ง ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีความสุข

คำขวัญโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
อนามัยดี วินัยเด่น เน้นคุณธรรม นำวิชาการ สืบสานภูมิปัญญาไทย น้อมใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่สู่ประชาคมอาเซียน

โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง

ตราสัญลักษณ์โรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง

 

 

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 3 มิถุนายน 2508
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เกาะแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : เทศบาลตำบลเพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 17 กม.

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
ก่อนประถมศึกษา ชาย 30  หญิง 22  รวม 52  ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 84 หญิง 96 รวม 193 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 144 หญิง 118  รวม 262 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนเกาะแก้วพิศดาร
จำนวน ชาย 2 คน หญิง 9 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นางจิญภัทธ โอทาน

สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดเขาสำเภาทอง
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านสำเภาทอง ตำบล เพ อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21160
โทรศัพท์ : 038-651872
อีเมล์ : [email protected]
website : http://202.143.190.116/schoolweb/sumpaothong/

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ