โรงเรียนวัดแกลงบน จังหวัดระยอง (Watklaengbon)

โรงเรียนวัดแกลงบน จังหวัดระยอง (Watklaengbon)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 22/09/2014, 11:30, ชม: 625 ครั้ง

โรงเรียนวัดแกลงบน (Watklaengbon)

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนวัดแกลงบน  ปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.2557)
ก่อนประถมศึกษา ชาย 18 หญิง 5 รวม 23 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 62 หญิง 46 รวม 108 ห้อง 6
มัธยมศึกษาตอนต้น ชาย 45 หญิง 30 รวม 75 ห้อง 3
รวมทั้งหมด ชาย 125 หญิง 81 รวม 206 ห้อง 11

ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนวัดแกลงบน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสาวปิยภัทร ทองพรม
จำนวน ชาย 1 คน หญิง 10 คน รวมทั้งหมด 11 คน
สถานที่ติดต่อโรงเรียนวัดแกลงบน 

ที่อยู่ : หมู่ที่ 3 บ้านแกลงบน ตำบล กะเฉด อำเภอ เมืองระยอง จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21100
โทรศัพท์ : 038-648918
โทรสาร : 038648918
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 17/10/2483
อีเมล์ : klangbonschool@hotmail.com
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : เกาะแก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แกลงกะเฉด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา : 35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ : 35 กม.

website : data.bopp-obec.info

Facebook :โรงเรียนวัดแกลงบน ตำบลกะเฉด อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

โรงเรียนวัดแกลงบน

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ