โรงเรียนบ้านเนินเสาธง จังหวัดระยอง (BANNOENSAOTHONG School)

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง จังหวัดระยอง (BANNOENSAOTHONG School)

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 16:00, ชม: 661 ครั้ง

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

(BANNOENSAOTHONG School)

ประวัติโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000 มีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ สภาพทั่วไป พื้นที่โดยรอบติดกับชุมชน ประชากรส่วนใหญ่จะมีทั้งคนพื้นบ้าน และต่างพื้นที่ย้ายถิ่นเข้ามา เพื่อทำงานในโรงงาน จึงก่อให้มีอาชีพหลากหลาย แต่ส่วนมากจะมีอาชีพเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านเนินเสาธง อยู่ห่างจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ประมาณ 15 กิโลเมตร การคมนาคมติดต่อระหว่างโรงเรียนกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยองเขต 1 ใช้เส้นทางสาย ถนนสุขุมวิท ผ่านสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองระยอง สำนักงานเทศบาลนครระยอง เข้าทางข้างสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ก่อตั้งเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2506 โดยมีผู้บริจาคที่ดินให้ 4 ราย คือ 1. นายเฉียน แย้มกลิ่น 2. นายปาน บุญสินธ์ 3. นายบุญ พงษ์นัยรัตน์ 4. นายทองสุข ผลศิริ รวมเนื้อที่ทั้งหมด 10 ไร่ เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1 – 3 โดยมี นายอุ่น สุวรรณลมัย เป็นครูใหญ่ และเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนวัดตะพงนอก ต่อมาเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2508 ได้แยกเป็นเอกเทศ
ปัจจุบันปีการศึกษา 2556 โรงเรียนบ้านเนินเสาธงมีข้าราชการครู 8 คน ภารโรง 1 คน มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 34 คน ระดับประถมศึกษา 111 คน มีอาคารเรียน 2 หลัง หลังที่ 1 หลังที่ 2 แบบ สปช.22/105 2 ชั้น 8 ห้องเรียนอาคารเรียน หลังที่ 2 อาคารเรียน อบจ.ระยอง 6 ห้องเรียน

 

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียนบ้านเนินเสาธง

 ตราโรงเรียนบ้านเนินเสาธง

 

 

วิสัยทัศน์ ปรัชญาโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
โรงเรียนบ้านเนินเสาธงจะจัดการศึกษาให้นักเรียนทุกคนมีคุณภาพคุณธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยชุมชนร่วมจัดการศึกษาที่ตระหนักถึงวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
ก่อนประถมศึกษา ชาย 26 หญิง 18 รวม 61 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 61 หญิง 47 รวม 108 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 87 หญิง 65 รวม 152 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
จำนวน ชาย 5 คน หญิง 3 คน รวมทั้งหมด 8 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ นางสุรีย์ คชรินทร์

โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ตากสิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ตะพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กม.

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเนินเสาธง
โรงเรียนบ้านเนินเสาธง ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
โทรศัพท์ : 038-664588
อีเมล์ : [email protected]

Facebook : โรงเรียนบ้านเนินเสาธง

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ