โรงเรียนบ้านเขายายชุม จังหวัดระยอง (BANKHAOYAICHUM)

โรงเรียนบ้านเขายายชุม จังหวัดระยอง (BANKHAOYAICHUM)

หมวดหมู่: อำเภอแกลง, 21/09/2014, 15:09, ชม: 641 ครั้ง

โรงเรียน บ้านเขายายชุม (BANKHAOYAICHUM)

ประวัติโรงเรียนบ้านเขายายชุม ที่ตั้ง 52/2 หมู่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาาระยองเขต1 วันที่ก่อตั้ง 30 พฤศจิกายน 2442 มีพื้นที่ 12 ไร่ 45 ตารางวา โทรศัพท์ 038-914808
เปิดสอนระดับ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เขตพื้นที่บริการคือ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7

ปัจจุบัน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อปัจจุบัน นายฉลาด อินทร์กับจันทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๑ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น ๑๔๐ คน (ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๔)
พ.ศ. ๒๕๑๐ เปิดทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
พ.ศ. ๒๕๑๑เปิดเป็นโรงเรียนเอกเทศเมื่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๑๑เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔มีครู ๑ คนและครูอาสา ๒ คน
พ.ศ. ๒๕๑๓ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารถาวรแบบ ๐๑๗ขนาด ๕ ห้องเรียน
พ.ศ. ๒๕๑๙ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ๓๑๒ จำนวน ๑ หลัง

โรงเรียนเขายายชุม

 

ตราโรงเรียน บ้านเขายายชุม

สัญลักษณ์โรงเรียนเขายายชุม

ข้อมูลจำนวนนักเรียนโรงเรียนบ้านเขายายชุม ปีการศึกษา 2557
ก่อนประถมศึกษา ชาย 12 หญิง 16 รวม 28 ห้อง 2
ประถมศึกษา ชาย 44 หญิง 49 รวม 93 ห้อง 6
รวมทั้งหมด ชาย 56 หญิง 65 รวม 121 ห้อง 8

ข้อมูลครู บุคลากรโรงเรียนบ้านเขายายชุม
จำนวน ชาย 6 คน หญิง 5 คน รวมทั้งหมด 11 คน
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ นายทวีชัย ปิยะสุข

สถานที่ติดต่อโรงเรียนบ้านเขายายชุม

ที่ตั้ง 52/2 หมู่ 1 ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ 038-914808
website : data.bopp-obec.info

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ