โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ จังหวัดระยอง

หมวดหมู่: อำเภอเมือง, 21/09/2014, 14:43, ชม: 1,883 ครั้ง

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2478 มีพื้นที่ 3 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้โอนมาสังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครระยอง
เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2506 เดิมชื่อโรงเรียนเทศบาลบ้านปากน้ำ (กาพุธราษฎร์ผดุง) ตั้งอยู่ถนนอารีราษฏร์ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ได้ย้ายมาตั้งอยู่ถนนสมุทรคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองจังหวัดระยอง

เมื่อปี พ.ศ. 2513 ได้ทำพิธีเปิดอาคารเรียนเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 มีพื้นที่ 14 ไร่ 3 งาน  83 ตารางวาโดยมีนายอวบ บุญระยอง เป็นครูใหญ่คนแรกของโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันมีอัตราครู และภารโรงดังนี้

 

1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน
2. รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 2 คน
3. พนักงานครู จำนวน 26 คน
4. ลูกจ้างตามภารกิจ จำนวน 5 คน
5. ครูจ้าง (เงินอุดหนุน) จำนวน 1 คน
6. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 คน
7. เจ้าหน้าทีการเงิน จำนวน 1 คน
8. ลูกจ้างประจำ จำนวน 2 คน
9. นักเรียน (อ.1-ป.6) จำนวน 780 คนโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ2

ตราประจำโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

ปรัชญาโรงเรียน
นตฺถิ ปัยญฺญา สมา อาภา
แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี
อัตลักษณ์โรงเรียน : สิ่งแวดล้อมดี
คำขวัญโรงเรียน : สิ่งแวดล้อมดี มีวินัย ก้าวไกลวิชาการ สืบสานภูมิปัญญา ลานกีฬาชุมชน
สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า – ขาว
ต้นไม้ประจำโรงเรียน : ต้นสุพรรณิการ์ (ฝ้ายคำ)
ดอกไม้ประจำโรงเรียน : ดอกสุพรรณิการ์ (ดอกฝ้ายคำ)
สถานที่ติดต่อ โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ
ที่อยู่ 118/1 สมุทรคงคา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง ระยอง 21000
โทรศัพท์ 038940068,038940091
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 08:00-15:30

website : www.paknamschool.com
Facebookโรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำ

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ